Verslag Donateursavond

Afgelopen donderdag 8 november  jl. vond de jaarlijkse donateursavond plaats. Henny Driessen leidde de avond in met een presentatie die ging over de ontwikkelingen rondom Stichting Thornsche Molen en het kunstproject. Het kunstproject betreft een beeldengroep die de vlucht voor oorlog en water moeten uitbeelden. Anne Thoss uit Kleve is hiervan de beeldend kunstenaar. De beeldengroep wordt opgenomen in een informatieve wandelroute die zich, middels panelen, richt op gebiedsgeschiedenis.

 

Aanvullend heeft onze penningmeester Albert de Witt de financiële situatie toegelicht. De financiële situatie vind u in het onderstaande schema.

 

    2018      
debet     kredit    
           
Huur Pierre Vink  €          24.372,00   aflossing lening Coppes  €    30.000,00  
obligatiehouders  €          40.000,00   rente obligatiehouders  €      6.645,00  
honderdeurosponsors  €             3.000,00   rente Coppes  €      2.980,24  
tieneurosponsors + giften  €             1.000,00   onderhoud  €      2.000,00  
diversen  €                          –     onvoorzien  €      1.000,00  
      verzekering  €      4.000,00  
      vergoeding molenaars  €          300,00  
      Canon  €      1.250,00  
      WOZ/BSR  €          750,00  
      accountantkosten  €      1.000,00  
      uitloten oblitaties  €    10.000,00  
      te bet.vord.voor 2019  €    30.000,00  
   €          68.372,00        
Te kort  €          21.553,24        
   €          89.925,24      €    89.925,24  
           

 

 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat er nog ruim € 3000,- open staat aan donaties. Wij merken als stichting dat veel donaties niet overgemaakt worden. We hebben hier al een paar keer aandacht aan gegeven in de nieuwsbrief, maar ook dan worden veel bedragen niet overgemaakt. Ons voorstel tijdens de donateursavond was, om te gaan werken met een automatische incasso. Na een korte stemming bleek dat de meerderheid  hier liever niet aan meewerkt. Wij zullen deze overweging nogmaals bespreken tijdens eens volgende vergadering. De kans bestaat  dat u hierover nog een brief ontvangt, waarin u wel of geen toestemming geeft voor het automatisch incasseren van uw jaarlijkse donatie. Een van de donateurs opperde dat ook de mogelijkheid bestaat uw bank te machtigen om dit bedrag jaarlijks af te schrijven van uw rekening. Zo heeft u het zelf in de hand, maar hoeft u er niet aan te denken dit zelf nog over te maken.

We zijn blij dat we kunnen mededelen dat zich tijdens de pauze nieuwe donateurs hebben gemeld. Bent u nog geen donateur, wilt u donateur worden of kent u iemand die donateur wilt worden? Meld u dan aan via https://thornschemolen.nl/donateurs-aanmelden/

Na de pauze was Paul Wilbers aan het woord. Hij droeg een aantal zelf geschreven stukken voor. Er werd aandachtig geluisterd en gelachen.

Afsluitend is er een obligatie uitgeloot. Stichting Rustenburg kwam uit de loting. Zij hebben besloten deze weer in te zetten als obligatie.

We mogen terug kijken op een effectieve avond.

 

Dank u wel voor uw komst!

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@thornschemolen.nl