Thornsche Molen Monument!!

U heb het waarschijnlijk al uit de krant vernomen, maar toch een vermelding waard op onze website.

De molen is bij een collegebesluit van 4 juli 2017 aangewezen als gemeentelijk monument binnen de gemeente Berg en Dal. Uniek omdat dit gebeurt is binnen twee jaar na de officiële ingebruikstelling.

Wat een doorslaggeven rol heeft gespeeld is het gegeven dat de molen:

 “uniek is als wipkorenmolen met koker”,

“een gaaf voorbeeld is van traditionele molenbouw”,

“op een authentieke manier hersteld volgens een eeuwenoude traditie van molenbouw”,

“een beeldbepalend object in het landschap”,

“door de herbouw heeft de molen een wezenlijke plats gekregen in het tastbare verleden van de streek”.

Voor ons als Stichting Thornsche Molen zijn ook een aantal zaken belangrijk. Mocht ooit in de toekomst de molen in andere handen komen dan zijn we er van verzekerd dat het authentieke van de molen in stand blijft.

Als tweede, en zeker niet onbelangrijk, de weg is nu geopend voor gemeentelijke en provinciale subsidies. Met het laatste is niet gezegd dat we dat hiervoor niet hebben gehad. Zowel gemeente als provincie hebben ons bij de herbouw in ruime mate ondersteund, maar we zitten nu in een andere fase.

Wij zijn bijzonder blij met onze monumentenstatus.