Tentoonstelling Thornsche Molen en Market Garden

Op 23 september 1944 werd de Thornsche Molen tijdens de operatie van Market Garden vernietigd. Sinds juli 2016 staat deze molen in orginele staat te pronken in de polder. Daarmee is de molen enerzijds een herinnering aan een van de meest gruwelijke periodes uit de geschiedenis en anderzijds staat zij voor de ondernemingszin en het doorzettingsvermogen van de bewoners van de polder.

Op 17 september 2019 start de herdenking van operatie market garden. In het informatiecentrum van de molen wordt hier ook aandacht aan besteed middels een kleine tentoonstelling. Op de eerste dag van de tentoonstelling zijn er enkele bestuursleden aanwezig om met u in gesprek te gaan.

Kunt u niet op deze dag? Dan bent u vrij alle dagen van de week binnen te lopen bij deze kleine tentoonstelling.

Entree is gratis.