Realisatie herbouw

Onthulling monument


Grondverwerving

Na intensief en vruchtbaar overleg met de het Recreatieschap (RGV) – eigenaar van de grond waarop de Thornsche Molen wordt herbouwd – heeft de Stichting dit perceel tegen een symbolisch bedrag kunnen verwerven. Dat maakt realisering juridisch en procedureel allemaal wat eenvoudiger. Wat bij het Recreatieschap zeker heeft meegespeeld bij de overdracht van de grond is, dat de Stichting Thornsche Molen eveneens een recreatief doel nastreeft. In de onderbouw van de molen komt namelijk een informatiecentrum, annex koffie- en theeschenkerij, waarbij bezoekers kennis kunnen nemen van de interessante grensoverschrijdende geschiedenis van de molen en zijn omgeving. Ook zal het op ambachtelijke wijze gemalen meel van de Thornsche Molen na herbouw hiervan onder de naam “Persingse bloem”  verkrijgbaar zijn.


 Onderzoek

 

Grondonderzoek

Alvorens daadwerkelijk aan de slag te kunnen dienden er eerst een aantal wettelijk verplichte grondonderzoeken plaats te vinden. Het munitie onderzoek was hiervan het eerste en belangrijkste. Het bedrijf ‘Explosive Clearance Group’ (ECG) te Wychen/Nijmegen heeft dit onderzoek nauwgezet verricht en daarover gerapporteerd. Enkele niet ontplofte mortier granaten en een niet ontplofte rookgranaat zijn opgespoord en veilig gesteld.

Archeologisch onderzoek

Ook enkele archeologisch vondsten zijn letterlijk boven gekomen bij het door het Archeologisch bureau van de gemeente Nijmegen uitgevoerde onderzoek. Deze zullen nader worden onderzocht naar herkomst. Het betreft onder meer een zwaar basaltblok, waarvan het niet zeker is of dit een grensmarkering uit de Romeinse tijd betreft, danwel een restant van de eeuwenoude sluis die ter plekke in Het Meer was gebouwd. In elk geval zullen alle vondsten

In het in te richten informatiecentrum worden tentoongesteld.

Ecologisch onderzoek

Door Kurstjens Ecologisch Adviesbureau is het flora en fauna onderzoek uitgevoerd en tevens een compensatieplan opgesteld. Een aantal bomen moet vanwege windvang worden gekapt.


Ontgraven bouwput

Direct na het ondertekeken van de anterieure overeenkomst is begonnen met het grondwerk.

In de loop van 2015 zal er dus volop activiteit zijn op het terrein en zijn omgeving. Immers behalve de bouw dienen ook nutsvoorzieningen worden gerealiseerd. Elektriciteit, water, gas en riolering vragen veel geld en werk. Zo moet de riolering worden aangesloten op Wercheren, dan wel op Leuth. In beide gevallen enkele kilometers afvoer. Aardgasaansluiting wordt onbetaalbaar. Dit is opgelost met een gastank van leverancier/sponsor Hoes. Als toezichthouders en bouwbegeleiders op de bouw treden op Wim Jansen en Henk Zwartbol.


Vorderingen bouw Thornsche Molen vanuit de lucht

Vanuit een drone krijg je een mooi overzicht vanuit de lucht wat de vorderingen zijn van de bouw. In het onderstaande filmpje (beschikbaar gesteld door Marcel Vink) is te zien hoe de fundering wordt gestort en dat de eerste wanden zijn aangebracht.


Aanbrengen bekisting fundering


Aanbrengen betonnen wanden

De betonnen wanden zijn ter plaatse gestort (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Aanbrengen bouwbord

Natuurlijk mag een mooi en overzichtelijk bouwbord niet ontbreken (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


 Aanbrengen verdiepingsvloer

Na het aanbrengen van de betonnen wanden is de verdiepingsvloer aangebracht (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Aanbrengen fundering molen op verdiepingsvloer

De molen komt te staan op de verdiepingsvloer. Hiervoor is inmiddels een fundering aangebracht (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Bouw Thornsche Molen

Terwijl in het veld de contouren van de Thornsche Molen in het veld steeds zichtbaarder worden, wordt er op een andere locatie door de firma Coppes hard gewerkt aan de realisatie van de molen. Deze zal later dit jaar als een bouwpakket worden aangevoerd waarna het op locatie in elkaar zal worden gezet. Bij dit prachtige ambachtswerk is er oog voor detail en verleden, zoals een vierkante moer (foto’s beschikbaar gesteld door Sjoerd Rutten).


Grote (Internationale) belangstelling voor “Eerste steenlegging” Thornsche Molen

Het was een ongekende drukte vrijdagmiddag 17 juli op het anders zo vreedzame “Plekje bij die molen”. Met huifkar (Kasteelsche Hof) , zonnetrein (Steen en Natuur) en autobus (Leenders Beek) en tallozen per fiets waren vele bezoekers getuige van de “Eerste steenlegging” van de te herbouwen Thornsche Molen.

Die ‘eerste steen’ bestond overigens uit een loodzware balkconstructie: de bodem van de maalzolder. Een grote kraan kwam er aan te pas om het gevaarte boven op de betonnen onderbouw te hijsen. Daaraan voorafgaand hadden een vijftal prominente gasten de laatste houten verbinding pennen aangebracht: Ir. J. Heijdra (molenarchitect). J. Heijdra Jr. (namens Gedeputeerde Staten van Gelderland), Ria Barber (wethouder gemeente Groesbeek), Tatjaana Kemper (Stellvertreterin burgemeester van Kranenburg) en Gerrit Pol (voorzitter Verenging de Gelderse Molen).

Voorzitter Henny Driessen blikte in zijn openingswoord kort terug op de lange weg van tien jaar die was afgelegd om tot deze handeling te komen. Hij dankte allen die hieraan hadden meegewerkt en hun steun verleend. Maar “de laatste loodjes wegen het zwaarst” zo stelde hij, daarmee doelend dat er nog steeds geld nodig is.

Secretaris van de Stichting Jan van Eck gaf een historisch overzicht van de 500 jaar oude Thornsche Molen alvorens deze in september 1944 door oorlogsgeweld werd verwoest. “Maar vijftig jaar na het Bevrijdingsfeest van toen”, zo sprak hij, “is het Anno 2015 opnieuw feest. Een droom wordt werkelijkheid”. Ceremoniemeester Loet van Sluis leidde alle sprekers in en zorgde dat het programma volgens schema verliep. Mannenkoor Vox Virorum uit Leuth verzorgde een prachtige vocale bijdrage. Op het repertoires mocht natuurlijk het uit 1935 daterende lied van Willy Derby “Daar bij die molen” niet ontbreken. Dat deed het dan ook niet. De aanwezigen zongen uit volle borst mee. De mini tentoonstelling die was ingericht trok veel bekijks en wekte bij menigeen nostalgische gevoelens op.

De gastsprekers: Ria Barber, Tatjaana Kemper, Gerrit Pol en Joop Heijdra, toonden allen hun waardering voor hetgeen hier tot stand wordt gebracht. “Het geld wordt goed besteed”, zo zei Joop Heijdra van de provincie Gelderland.

Het wordt straks een cultureel object van de eerste orde en een “plekje bij de molen” dat zeker veel bezoekers van heinde en ver zal trekken.


Plaatsen onderhuis

Op vrijdag 11 september is in aanwezigheid van de aannemers en passanten een historisch moment en historisch punt bereikt. Op locatie zin de verschillende onderdelen in elkaar gezet & in alle vroegte is het onderhuis op zijn plek gehesen.

Aansluitend ging de koker – het is immers een kokerkorenmolen – de lucht in die op zijn beurt werd geplaatst in het onderhuis (foto’s zijn beschikbaar gesteld door Marcel Vink).


Plaatsen bovenhuis

Op woensdag 23 september is in aanwezigheid van de Omroep Gelderland en andere geïnteresseerden wederom een bijzondere mijlpaal bereikt; plaatsen bovenhuis. Inmiddels begint de Thornsche Molen na 71 jaar weer zijn oorspronkelijke vorm te krijgen (foto beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Luchtfoto’s na plaatsing bovenhuis

Nadat het bovenhuis is geplaatst zijn met behulp van een drone foto’s gemaakt. Dit levert een mooi totaalbeeld op.


De roeden van de wieken zijn geplaatst

Weer een bijzonder moment. Op woensdag 14 oktober zijn de roeden van de wieken op onze molen geplaatst (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Start werkzaamheden inrichten terrein

Op dit moment wordt er naast de realisatie van de molen ook hard gewerkt aan de terreininrichting (foto’s beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Luchtfoto’s na plaatsing roeden

Nadat de roeden van de wieken zijn geplaatst is met behulp van een drone een prachtige foto gemaakt. Dit levert een mooi totaalbeeld op.


Film plaatsing roeden van de wieken

Op woensdag 14 oktober zijn de roeden van de wieken op onze molen geplaatst. Hiervan is een mooie filmcompilatie gemaakt door Ruben Meijerink. De film is te zien via ons YouTube kanaal.


 

De Thornsche Molen heeft haar wieken

Inmiddels heeft de Thornsche Molen haar wieken gekregen (foto’s zijn beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Voorbereidingen plaatsen molensteen

Aan de buitenkant lijkt de molen gereed, maar binnen in de molen wordt nog hard gewerkt. Op dit moment worden in de molen de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de molensteen (foto’s zijn beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


Het binnenwerk nadert zijn voltooiing

Aan de buitenkant zijn de eerste stappen gezet voor de groeninrichting. Binnen gaat het werk gestaag door (foto’s zijn beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


De Thornsche Molen is opgeleverd

Op 20 mei 2016 is de Thornsche Molen opgeleverd. Op deze dag heeft de Thornsche Molen voor de eerste keer gemalen (foto’s zijn beschikbaar gesteld door Wil Gipman).


De Thornsche Molen is officieel geopend

Op 15 juli 2016 is de molen door de Commissaris van de Koning, de heer. C.G.A. Cornielje, officieel geopend.