De mensen

Bestuur

In het bestuur is de noodzakelijke kennis samengebracht welke nodig is voor dit ambitieuze project: (bouw)techniek, cultuurhistorie, politiek, financiën en internationale contacten. Het is als volgt samengesteld:

  • Zeger Stappershoef, Erlecom | voorzitter
  • René van Driel, Persingen | secretaris
  • Maartje de Witt, Beek | penningmeester
  • Wim Jansen, Persingen | bestuurslid
  • Gertrud Kersten, Zyfflich (Dld) | bestuurslid
  • Rieks Vierboom, Nijmegen | bestuurslid
  • Christel Vierboom, Tilburg | bestuurslid

Van links naar rechts:

Rieks Vierboom, René van Driel, Gertrud Kersten, Christel Vierboom, Wim Jansen, Maartje de Witt en Zeger Stappershoef.

Molenaars

  • Edwin Wissink
  • Jan Meurs
  • Kees Ariaans