De stichting

Notariële oprichting

Een bestuur werd geformeerd en al op 11 mei 2006 werd ten overstaan van notaris Mr. L. Mostart te Beek de akte van oprichting verleden. Het doel van de stichting is: “het herbouwen van de voormalige Thornsche Molen te Wercheren/Persingen, een unieke kokerkorenmolen uit de vijftiende eeuw, met toebehoren”. Na realisatie hiervan rekent de stichting ook het onderhoud en de exploitatie van de molen tot haar taak.

Bij de gemeente Berg en Dal, de provincie Gelderland, de gemeente Kranenburg (Dld) en de Euregio Kleef, heeft het bestuur vaste aanspreekpunten via welke het regelmatige overleg vlot en direct wordt geregeld.

Bankrelatie

De bankrelatie wordt onderhouden met de Rabobank Rijk van Nijmegen te Nijmegen.

Rekeningnummer (IBAN): NL 77 RABO 0105 1489 97

BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem, onder nummer 09161558.

Jaarrekeningen

Jaarlijks wordt er een nieuwe en actuele jaarrekening opgesteld door accountant dhr. P. van der Net te Arnhem. De meest recente versie hiervan, kunt u hier lezen.

ANBI-status

De ANBI regeling houdt in dat schenkingen gedaan aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomsten- en Vermogensbelasting. Zie bijgevoegd document voor verder toelichting over de stichting en de ANBI-regeling.