Nieuwsbrief

De nieuwsbrief Thornsche Molen wordt tweemaal per jaar uitgegeven en aan donateurs en begunstigers per post of via e-mail toegezonden. Deze nieuwsbrief beschrijft de voortgang van het project en belicht ook telkens een stukje van de rijke geschiedenis – met afbeeldingen – van de Thornsche Molen.

Via onderstaande links kunt u de al verschenen nieuwsbrieven ‘teruglezen’, zodat eenieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de molen en de herbouw daarvan op de hoogte blijft:

Nieuwsbrief 1, december 2006;
Nieuwsbrief 2, juli 2007;
Nieuwsbrief 3, december 2007;
Nieuwsbrief 4, juli 2008;
Nieuwsbrief 5, december 2008;
Nieuwsbrief 6, juli 2009;
Nieuwsbrief 7, december 2009;
Nieuwsbrief 8, juli 2010;
Nieuwsbrief 9, december 2010;
Nieuwsbrief 10, juli 2011;
Nieuwsbrief 11, december 2011;
Nieuwsbrief extra uitgave, mei 2012 (extra uitgave);
Nieuwsbrief 12, juni 2012;
Nieuwsbrief 13, december 2012;
Nieuwsbrief 14, juni 2013;
Nieuwsbrief 15, december 2013;
Nieuwsbrief 16, juni 2014;
Nieuwsbrief 17, december 2014;
Nieuwsbrief extra uitgave, april 2015 (extra uitgave);
Nieuwsbrief 18, juni 2015;
Nieuwsbrief extra uitgave, september 2015 (extra uitgave);
Nieuwsbrief 19, december 2015;
Nieuwsbrief 20, juni 2016;
Nieuwsbrief 21, januari 2017;
– Nieuwsbrief 22, september 2017;
– Nieuwsbrief 23, juli 2018;
Nieuwsbrief 24, april 2019;
Nieuwsbrief 25, november 2019;
Nieuwsbrief 26, maart 2020;
Nieuwsbrief 27, november 2020;
Nieuwsbrief 28, voorjaar 2021;
Nieuwsbrief 29, najaar 2021;
Nieuwsbrief-30, februari 2022;
Nieuwsbrief-31, najaar 2022;
Nieuwsbrief-32, voorjaar 2023;
– 
Nieuwsbrief-33, najaar 2023;


Toezending van onze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar info@stichtingthornschemolen.nl met daarin het verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. U krijgt dan automatisch de toekomstige nieuwsbrieven digitaal toegestuurd.