Henny Driessen neemt afscheid van Stichting Thornsche Molen

Per 1 mei 2020 zal Henny Driessen het bestuur van Stichting Thornsche Molen verlaten. We hadden een mooi afscheid voor hem bedacht, maar helaas is dat door de huidige situatie niet haalbaar. Henny en zijn vrouw zijn donderdag verrast met een bos bloemen en een kleine attentie. 

Henny was een van de oprichters van Stichting Thornsche Molen en heeft zich de afgelopen 14 jaar voor de molen ingezet, waarvan 12 jaar als voorzitter. Henny is altijd zeer betrokken geweest bij de Stichting. Als voorzitter heeft Henny zijn invloed en kennis aangewend om bij diverse overheidsinstanties de nodige middelen binnen te halen tot realisatie van onze molen. Henny heeft veel kennis van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder, hoe deze zich in de Duffelt en rond de Thornsche Molen heeft afgespeeld.
Hij heeft zich ingezet voor verschillende projecten rond de molen o.a. de invulling van onze expositieruimte, het binnenhalen van groepen voor excursies, het grensoverschrijdend contact met de gemeente Kranenburg, de Euregio en het LVR.
Het laatste project waar hij zich hard voor heeft gemaakt, is het kunstproject ‘Menschenkinder’. En de wandelroute die daarbij hoort. De opening van dit project zal nog volgen, zodra de omstandigheden dit weer toelaten. Henny zal daar zeker bij aanwezig zijn. Henny zette zich tevens  in voor de presentaties en rondleidingen in en om de molen. Dit onderdeel zal hij nog voor onze stichting blijven doen.

Ook bedanken we Anneke, de vrouw van Henny. Henny stak ontzettend veel vrije tijd in de Stichting, dus regelmatig is haar geduld op de proef gesteld. Daarnaast heeft Anneke ook langere tijd de verantwoording genomen voor het onderhoud van de vitrines van het informatiecentrum.
De Thornsche Molen is Henny Driessen veel dank verschuldigd.

Henny, bedankt! Geniet samen met Anneke van de vrije tijd die komen gaat.

Het bestuur en molenaars van Stichting Thornsche Molen.
Eline Frederiks, Maartje de Witt, Rieks Vierboom, Christel Vierboom, Gertrud Kersten en Wim Jansen.
Molenaars: Edwin, Jan en Kees