Donateursavond

Donderdag 21 november jl.  was de jaarlijkse donateursavond bij Stichting Thornsche Molen. De financiële situatie kwam aan bod en daaruit bleek dat wij u als donateur nog altijd hard nodig hebben! Ook werden er obligaties uitgeloot. Was u er niet en is uw obligatie uitgeloot, dan ontvangt u binnenkort een e-mail van onze penningmeester.
Henny Driessen gaf een interessante presentatie over de Tweede Wereldoorlog. Er was een korte terugblik op de opening van de expositie ‘ de Thornsche Molen en Market Garden.’ Wiel Lenders sloot de avond af met een inspirerende presentatie over het verbouwde en vernieuwde vrijheidsmuseum.
Ondanks dat de opkomst niet groots was, kijken wij terug op een geslaagde avond.
Wij danken u voor uw aandacht!