Donateurs / Aanmelden

De Stichting Thornsche Molen heeft al een mooi donateurbestand opgebouwd. Voor de stichting is dit een waardevolle financiële steun voor de instandhouding van de molen. Ook voelt de stichting zich hiermee moreel gesteund en is het een bewijs van het grote draagvlak in een grensoverschrijdende samenleving. Zonder de getoonde betrokkenheid van de samenleving, die mede getoond wordt door de financiële ondersteuning, zou het vrijwilligerswerk van velen zijn zin verliezen.

De binding met onze donateurs bestaat uit de tweemaal per jaar te verschijnen Nieuwsbrief. Hierin worden bijzonderheden t.a.v. van Thornsche molen beschreven. Met bovendien telkens een beschrijving – met afbeeldingen – van een periode of gebeurtenis uit de rijke geschiedenis van deze unieke molen en/of onze mooie omgeving.
Ook kent de stichting `Leden van de Club van 100`. De leden hiervan doneren minimaal 5 jaar jaarlijks  € 100,-. Zowel de bijdragen van de donateurs als die van de Leden van de Club van 100 zijn bestemd voor de exploitatie van de Thornsche molen.

Daarnaast houdt de stichting periodiek een informatieavond, waarop donateurs en andere belangstellenden worden ‘bijgepraat’ en waarop een stukje geschiedenis uit de omgeving van de molen of daarmee verband houdende wordt belicht.

U bent van harte welkom om toe te treden tot de ‘Vrienden van de Thornsche Molen’. Vanaf € 10,- per jaar wordt u donateur. U kunt natuurlijk ook lid worden van de “club van 100”. U kunt een van deze dingen doen door U aan te melden via onderstaand formulier of via info@stichtingthornschemolen.nl. Wij nemen dan contact met U op.

Misschien ten overvloede willen we er nog bij vermelden dat de Stichting Thornsche Molen een ANBI stichting is. Giften aan een ANBI stichting zijn voor de belasting tot 125% aftrekbaar onder voorwaarden.

Woont u in Duitsland en wilt u graag donateur worden van Stichting Thornsche Molen? Dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt U contact opnemen via info@stichtingthornschemolen.nl.

Rekeningnummer (IBAN): NL 77 RABO 0105 1489 97
BIC: RABONL2U
KvK: 09161558